รู้ทันโรคช่วยให้ปลอดภัย

  โรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นและทำให้เกิดปัญหากระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตนั้นมีมากมายหลายโรค มีทั้งกระทางตรง ทางอ้อม รุนและและไม่รุนแรงแต่อย่างไรก็ตามการเกิดโรคแล้วนั้นย่อมไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพและร่างกายของเราอย่างแน่นอน ดังนั้นแล้วการที่เราจะทราบว่าเรานั้นได้รับเชื้อโรคหรือเป็นโรคภัยต่างๆหรือไม่นั้นโดยส่วนใหญ่ก็มักจะรู้ได้เมื่อมีการตรวจหาหรือพบจากการตรวจร่างกายประจำปีนั่นเอง

เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นการเกิดโรคต่างๆขึ้นกับร่างกาย โรคเหล่านั้นไม่ได้มีการแสดงอาการออกมาอย่างเห็นได้ชัดและทำให้รู้เลยว่าเรานั้นกำลังเผชิญกับโรคนั้นๆ แต่โรคนั้นมักจะแสดงอาการเมื่อเป็นในระยะที่รุนแรงแล้ว ทำให้เมื่อเราเป็นโรคนั้นเราก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ ถ้าหากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่สำคัยที่สุดและเรียกได้ว่าเป็นเพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นทราบถึงการเกิดขึ้นของโรคได้อย่างทันท่วงทีและสามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วด้วย การตรวจร่างกายจึงควรจะทำอย่างน้อยปีละครั้งหรือการตรวจทุกๆ6เดือนก็จะยิ่งทำให้ความกังวลในเรื่องของสุขภาพนั้นลดลงและสามารถเจอการเกิดขึ้นของโรคตั้งแต่ในระยะแรกๆ ทำให้การรักษาเป้นไปอย่างมีปรสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

การสังเกตอาการหรือความผิดปกติในร่างกายตัวเอง เป้นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยและสามารถรรู้ได้ทันทีว่า เรานั้นกำลังเผชิญกับวโรคอะไรหรือไม่ ถึงแม้ว่าโรคบางประเภทนั้นจะไม่ได้มีการแสดงอาการออกมาในช่วงระยะแรก แต่การสังเกตและรู้ตัวเองว่าเรานั้นมีพฤติกรรมหรือสิ่งใดในร่างกายนั้นเปลี่ยนไปหรือไม่ก็จะช่วยทำให้เรานั้นรู้ทันว่าเรานั้นอาจจะกำลังเป็นอะไรหรือไม่ ถึงแม้จะไม่มีการแสดงอาการออกมาได้อย่างชัดเจน แต่โรคใดๆก็แล้วแต่ก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาบรวมถึงพฤติกรรมนั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น การนอนไม่หลับก็บ่งบอกให้รู้ว่าเรานั้นอาจจะเผชิญกับภาวะเครียดและถ้าหากเครียดมากๆนั้นก็อาจจะนำมาซึ่งโรคกระเพาะเป็นต้น ดังนั้นถ้าหากเรานั้นมีการสังเกตความ ผิดปกติขิงร่างกายตัวเองอยู่เสมอ ก็จะทำให้เรานั้นรู้เร็วยิ่งขึ้นว่าเรานั้นอาจจะเป็นอะไรเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรือเปล่านั่นเอง

การศึกษาและหาความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เมื่อเรานั้นมีการศึกษาและหาความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆอยู่เสมอนั้น เมื่อโรคใดสักโรคหนึ่งมาเกิดขึ้นกับเรา เราอาจจะรู้ได้เลยทันทีว่า อาการแบบนี้หรือพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เปลี่ยนไปของเรานั้นเข้าข่ายการเป็นโรคดังกล่าว เราก็จะได้สามารถเข้าพบแพทย์ได้โดยทันที อย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของโรคแต่ละโรคนั้นมีความแตกต่างกันออกไปการตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำนั้นจะทำให้เรานั้นรู้ทันโรคและสามารถรักษาได้อย่างมรประสิทธิภาพที่สุด

 

สนับสนุนโดย.    กริลแอร์